IZVIĐAČI SU...

 

IZVIĐAČKO LJETO 2014.

 

BORAČKO JEZERO 2014.

Savez izviđača općine Zenica sa ponosom najavljuje organizaciju još jednog nezaboravnog ljetovanja na Boračkom jezeru. Ove godine, 52-gi put, podigli smo stepenicu više sa otvaranjem pet smjena ljetovanja u trajanju od 10 dana. Želja nam je omogućiti da više od 1400 djece i adolescenata boravi u prirodi i provede barem jedan dio raspusta neopterećen svakodnevnim problemima odraslih.
Raspored smjena za ljetovanje je slijedeći:

I smjena od 30.06 do 09.07.
II smjena od 09.07 do 18.07.
III smjena od 18.07 do 27.07
IV smjena od 31.07 do 09.08.
V smjena od 09.08. do 18.08.

Zahvaljujući prijateljima organizacije i svojim članovima koji će volonterskim radom cijelo vrijeme biti na usluzi našim gostima uspjeli smo obezbijediti za sve zainteresirane:

- prevoz učesnika
- boravak i smještaj učesnika (šatorski smještaj, a za najmlađe smještaj u čvrstim objektima)
- kompletna ishrana ( na bazi 9 punih pansiona ) koja uključuje : doručak, ručak i večeru
- organizovana medicinska služba na usluzi svih učesnika
- izviđački programski sadržaji
- sportski programski sadržaji
- zabavni programi
- … mnoge druge aktivnosti

Uplate i rezervacije mjesta već od 01.06. u prostorijama Saveza izviđača općine Zenicana adresi Maršala Tita 20 ( Carina) svaki dan od 18 do 20 sati, putem telefona 032 241 34 ili e-maila: sioz@sioz.ba

Izviđački pozdrav!
Savez izviđača općine Zenica