IZVIĐAČI SU...

 

SEMINAR ZA INSTRUKTORE

 

Izviđači i planinke,
zadovoljstvo nam je da vas obavijestimo da će ove godine Savez izviđača Općine Zenica, Savez izviđača Vojvodine i Savez izviđača Federacije BiH zajedno organizovati seminar za instruktore I stepena, i to:
Osnovni seminar za instruktore od 23 - 30. 08. 2014.
Napredni seminar za instruktore od 24-30. 08. 2014.
Seminar ove godine neće biti organizovan u Izviđačkom centru u Kanjiži nego u Izviđačkom centru na Boračkom jezeru u Bosni i Hercegovini www.sioz.ba
Savez izviđača Vojvodine sprovodi ovaj oblik obuke od 2001. godine a do sada je kroz izviđački centar u Kanjiži prošlo oko 500 učesnika. Vjerujemo da će ovaj zajednički poduhvat poboljšati kvalitet obuke i izviđačke saradnje kroz učenje i rad na kvalitetnijem sprovođenju Misije izviđaštva.
Na seminaru vas čekaju zanimljive teme iz oblasti obrazovnog sistema izviđaštva, prenošenja znanja, planiranja, liderstva i timskog rada, komunikacije i rješavanja konflikata, i mnoge druge, kao i zanimljiviji predavači, druženje i izazovi na terenima Boračkog jezera.
Ciklus obuke za instruktora I stepena podrazumijeva da kandidati uspješno završe Osnovni i Napredni seminar i da u toku godine dana (ne duže od tri godine) između ta dva seminara realizuju instruktorski projekat u svojim sredinama. Nakon ove složene obuke učesnici su osposobljeni da preuzmu ulogu instruktora I stepena koji svojim radom doprinosi kvalitetu sprovođenja Misije izviđaštva, rastu i razvoju izviđačke organizacije na nivou lokalne zajednice. To se postiže kroz pružanje stručne izviđačke podrške odredu u jednoj ili nekoliko od slijedečih oblasti rada a u skladu sa ličnim kompetencijama:
• strateško planiranje odreda,
• sprovođenje programa i planiranje,
• uvođenje inovativnih pristupa u sprovođenju programa i pravljenje smjernica za metode i oblike rada,
• organizacija većih odredskih aktivnosti i projekata,
• organizacija obuke za članove odreda,
• omasovljavanje članstva,
• osnivanje novih jedinica,
• građenje imidža i promociju izviđaštva,
• podsticaj razvoju međunarodne dimenzije izviđaštva među članovima.
Pravo učešća na Osnovnom seminaru imaju punoljetni izviđači i planinke (ili oni koji će postati punoljetni u tekučoj godine) koji su se u prethodnom periodu pokazali u svojim jedinicama i imaju punu podršku za dalji rad i usavršavanje. Dok na Naprednom seminaru mogu učestvovati samo izviđači koji su prethodnih godina pohađali osnovni seminar u Kanjiži (ili sličan u regionu) i uspješno su završili instruktorski projekat.
Cijena seminara je 130,00 KM (65 €) za Osnovni, a 110,00 KM (55 €) za Napredni seminar i obuhvata troškove programa, smještaja i hrane.
Popunjeni formular sa vašim podacima pošaljite na sioz@sioz.ba ili na savez.izvidjaca.vojvodine@ gmail.com
Podatke iz predprijave ćemo koristiti za dalju komunikaciju i obavještavanje.
Rok za prijavu je 15. jul 2014.
Izviđački pozdrav.

 

Formular za prijavu